Nyheder

Niko Grünfeld: Frie Grønne vil fremme cyklismen i Københavns Kommune

Frie Grønne stiller nu forslag om, at det for de ansatte i Københavns Kommune skal være langt mere attraktivt at tage cyklen frem for bilen, når de er på arbejde. Frie Grønne vil siden udvide forslaget til hele landet

Det skal være langt mere attraktivt økonomisk for de ansatte i Københavns Kommune at tage cyklen til møder og lignende, når de er på arbejde. Og samtidig skal det gøres mindre attraktivt at benytte bilen.

Det ligger Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti op til med et forslag, som behandles i borgerpræsentationen i Københavns Kommune på torsdag.

Det skal ske ved at ændre kørselsgodtgørelsen for erhvervskørsel, mener Frie Grønnes medlem af borgerrepræsentationen Niko Grünfeld, som har stillet forslaget.

”Cykling er klimavenligt, det øger folkesundheden og det formindsker luftforureningen. Så derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at få endnu flere til at cykle endnu mere,” siger Niko Grünfeld.

I dag er statens takster for cykelkørsel 0,54 kroner pr. kilometer, mens det er 3,52 kroner pr. kilometer ved bilkørsel. Frie Grønne ligger op til at hæve taksten for cykelkørsel og sænke satsen for bilkørsel – eller at man i det mindste sidestiller de to kørselstakster.

”I en grøn storby som København skal vi naturligvis fra kommunens side ikke give økonomisk incitament til at tage bilen – sådan som de nuværende takster gør. Lad os i stedet tilskynde en kultur, hvor kommunens medarbejdere cykler fra a til b, når der er mulighed for det,” siger Niko Grünfeld.

Årligt dør cirka 460 københavnere for tidligt på grund af luftforurening – som blandt andet skyldes forurening fra biler. Men cykling er i sig selv faktisk også en rigtig god forretning:

”Vi ved, at det sundt at cykle, men hvad der måske er mere overraskende er, at man sparer samfundet otte kroner hver gang man cykler en kilometer. Besparelsen skyldes, at sundhedseffekterne er så store ved at cykle i stedet for at tage bilen, bussen eller toget,” siger Niko Grünfeld.

Frie Grønne arbejder også på et forslag, som kan fremme cyklismen på landsplan. I Randers Kommune har man allerede sidestillet cykeltaksten med taksten for bilkørsel og det bør man gøre i alle landets kommuner, mener politisk leder og medlem af Folketinget, Sikandar Siddique.

”For os at se er det helt oplagt, at vi fra Folketingets side skubber på den her udvikling, så vi over alt i landet kan tilskynde cykling. Derfor glæder vi os til at følge op på Nikos forslag med et nationalt forslag, så vi ikke længere belønner dem, der sidder i bilen – frem for dem, der tager cyklen,” siger Sikandar Siddique.

Foto:News Øresund – Johan Wessman, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons