Nyheder

Frie Grønne ude af klimaforhandlinger om transport: Antallet betyder noget

Cykelartikel

Frie Grønne er ikke med i klimaaftalen for transportområdet. Vi blev hurtigt smidt ud, for vores ambitioner lå langt væk fra regeringen. Det store kardinalpunkt var, at Frie Grønne ikke vil investere i flere og bredere motorveje. Vi vil modsat regeringen prioritere at nedbringe antallet af biler.

Endnu en klimaaftale og endnu et skuffende resultat, så kort kan aftalen om fremtidens transport beskrives. I Frie Grønne har vi hele tiden haft ambitionen, at det samlede antal biler på vejene skal nedbringes. Med transportaftalen forventes det at gå den modsatte vej, fordi man blandt andet bygger flere og større motorveje. Det ved vi, vil gøre det langt mere attraktivt at køre i bil og derfor give flere biler på vejene.

Mange vil i den forbindelse fremhæve, at flere biler på vejene er okay, så længe det er el-biler. Problemet er bare, at elbiler ikke er klimaneutrale. Alle biltyper koster på klimakontoen, allerede når de produceres. Så jo, antallet betyder noget.

Derfor bør man også fra politisk hold i højere grad overveje, hvordan man kan nedbringe antallet af biler. Vi kan først og fremmest være flere i bilerne. Men corona har også vist os, at vi måske ikke behøver at møde fysisk på arbejde hver dag og dermed ikke bruge bilen i samme grad.

Men vigtigst af alt: Indfør en Co2-skat og genindfør med den princippet om, at forureneren betaler.

Motorveje presser biodiversiteten

Udover klimasvineriet ved bilkørslen skærer motorveje også ofte direkte igennem natur, der mildt sagt kan skabe udfordringer for de dyr, der lever der, fordi de med en motorvej afskæres fra at kunne bevæge sig frit efter føde. Tag eksempelvis en tredje limfjordsforbindelse, der skal gå over den lille ø Egholm. Et sådan projekt vil beslaglægge og ødelægge 280 hektar natur.

En firespors 20 km lang motorvej koster i råstoffer:  ca. 3,6 mio. kubikmeter indbygningsegnet råjord, ca. 2,7 mio. kubikmeter sand samt ca. 160.000 kubikmeter stabilgrus.

 

Ved en af de senest anlagte motorveje, Silkeborgmotorvejen, er der kæmpe støjgener. Støjen er vurderet ud fra gennemsnitsmålinger, så selv om trafikken har været fredsommelig kl. 11 om formiddagen, så stiger den jo, når man sidder på terrassen kl. 16, hvor alle skal hjem fra arbejde. Mange mennesker dør for tidligt hvert år pga støj, den skader vores sundhed og trivsel og øger risikoen for bl.a. diabetes og depression

Op på cyklen

Mens Frie Grønne vil gøre det mindre attraktivt at køre bil, ville vi meget gerne have gjort det endnu mere attraktivt at køre på cykel, så flere vælger cyklen. Flere cykelstier, generel udbygning af cykelinfrastruktur og skattefradrag ved at cykle på arbejde.

Cyklistforbundet anbefaler, at 10% af beløbet som sættes af til cyklisme, 10% af 161milliarder.

Foruden cyklen vil Frie Grønne også gerne styrke den offentlige transport, så når cykelturen bliver for lang, så vil bus og tog være de foretrukne transportformer. Men det kræver et gennemgribende blik på, hvordan Danmark hænger sammen i dag og mest af alt den pris, det koster at transportere sig.

Vigtigst er det nemlig, at antallet af biler på vejene sænkes.

For antallet betyder noget. Det betyder noget for klima, miljø og natur, hvordan vi vælger at transportere os. Det er derfor ikke nok med klimavenlig asfalt og kommunernes mulighed for bilfrie søndage. For det skal selvfølgelig også være mest attraktivt at vælge de grønne transportmidler. Det vil Frie Grønne kæmpe videre for.