Nyheder

Frie Grønne stemmer nej til epidemiloven

Som L134 ser ud nu, kommer Frie Grønne ikke til at stemme for regeringens forslag til en ny epidemilov.

Af Susanne Zimmer, MF, sundhedsordfører i Frie Grønne

Efter lange og gode overvejelser for og i mod regeringens forslag til en ny epidemilov, har Frie Grønne besluttet at stemme mod forslaget ved afstemningen i Folketinget tirsdag den 23. februar 2021.

For Frie Grønne har det været afgørende, at den enkelte borgers frihedsrettigheder med en vedtagelse vil blive sat gevaldigt under pres. Vi har med det seneste års tilstedeværelse af Covid set, at befolkningen i vid udstrækning lytter til myndighedernes anbefalinger og oplysninger undervejs i forløbet, så vi mener ikke, at det er nødvendigt at give mere magt i den retning.

I Frie Grønne er vi specielt bekymrede for:

  • Retsikkeheden generelt, men også i forhold til, at det er vigtigt, at lovgivningen understøtter de grundlæggende retsprincipper som legalitetsprincippet – desto større indgreb i borgerens frihed, desto større hjemmel i loven.

  • §28 omkring forsamlinger, og de rettigheder deri den forbindelse gives til ministeren.

  • Den fortsatte mulighed/risiko for tvangsisolation på plejehjem og døgninstitutioner.

  • Den manglende klagegang. Kun 7 ud 75 fremsættelser giver klageadgang, og de er ikke alle reelle klagemuligheder.

  • Muligheden for at tvangsindsamle oplysninger på restauranter, motionscentre, politiske møder m.m. Opbevaringen af oplysninger givet under tvang. Der er ingen tidsfrist for, hvor længe og til hvad oplysninger kan bruges.

Vi indgår gerne i forhandlinger om et nyt udkast til en epidemilov, men vi kommer under ingen omstændigheder til at stemme for forslaget i den nuværende form.

https://youtu.be/oN5QhmqWjo8