Nyheder

Frie Grønne præsenterer et bud på vejen til et grønt, demokratisk og postkapitalistisk Danmark

Med et nyt visions- og debatoplæg vil Frie Grønne starte diskussionen om, hvordan vi erstatter den neoliberalistiske og kapitalistiske samfundsindretning, vi lever i i dag med en ny bæredygtig samfundsindretning – den fjerde samfundsarena.

Hvis vi som samfund skal løse de udfordringer, vi står overfor – det være sig de klimamæssige, økonomiske, sociale, kulturelle og demokratiske – må en af de mest oplagte opgaver være at gøre op med vores nuværende økonomiske model, den neoliberale kapitalisme, og i stedet udvikle en ny grøn og demokratisk, postkapitalistisk økonomi, som respekterer de grænser for vækst, planeten sætter.

Vi kalder denne nye økonomiske tænkning postkapitalismen.

LÆS OM FRIE GRØNNES UDSPIL PÅ ALTINGET.DK

For os at se handler det om at nå frem til en holistisk forståelse af relationen og dynamikken mellem menneske og natur, hvor mennesket ikke længere ser sig selv som noget adskilt og ophøjet, men tværtimod som en del af et hele.

En postkapitalistisk økonomi er for Frie Grønne både grøn, demokratisk og feministisk. Grøn, fordi vi skal respektere de planetære grænser. Demokratisk, fordi den er solidarisk og retfærdig. Og feministisk fordi den værdsætter al slags værdiskabende arbejde – ulønnet som lønnet – men også har en cyklisk vækst- og udviklingsforståelse.

Derfor præsenterer vi nu et nyt debat- og visionsoplæg, hvor vi har fokus dels på muligheden for en ny ekspansiv fjerde samfundsarena og dels på denne fjerde samfundsarenas potentiale til at udgøre den demokratiske bro mellem vores nuværende samfundsindretning og et fremtidigt, postkapitalistisk Danmark.

I Frie Grønne stoler vi fuldt og fast på fællesskabets entreprenante skaberkraft.

Det var det, der satte gang i den første sociale innovationsbølge i Danmark fra starten af det 19. århundrede og frem, hvor vi så en lang række samfundsmæssige nybrud og eksperimenter indenfor både kultur, uddannelse, politik og erhverv. Tilsammen skabte disse politiske, kulturelle, uddannelsesmæssige og økonomiske ryk en egentlig social innovationsbølge, der bragte Danmark frem til en position som et af verdens mest velfungerende lande. Og årsagen var ikke en stor forkromet erhvervspolitisk og økonomisk strategi udtænkt i stats- og finansministeriet. Men derimod noget så enkelt og grundlæggende, som at mennesker overalt i Danmark gik sammen i meningsfulde, forpligtende fællesskaber for at løse den tids påtrængende problemer og udfordringer.

Når vi i Frie Grønne er særligt optaget af den fjerde arena, er det fordi, de iværksættere, virksomheder, organisationer og institutioner, som umiddelbart identificerer sig med ideen om en fjerde samfundsarena, repræsenterer mange af de værdier, holdninger, løsninger og overvejelser, der skal til, for at vi får et langt mere frit, demokratisk, kreativt, meningsfuldt og solidarisk samfund.

Det er denne fællesskabets skaberkraft, vi skal finde frem igen, hvis vi skal gøre vores tipoldeforældre og bedsteforældre kunsten efter. De skabte med deres små og store kollektive handlinger den første udgave af velfærdssamfundet. Nu er det vores opgave at tage det videre til det næste niveau: at kickstarte den næste sociale innovationsbølge.

Når de kunne, kan vi selvfølgelig også. Også selvom de udfordringer vi i dag står overfor, ofte er så komplekse, dybe og globalt integrerede i hinanden, at opgaven kan virke overvældende og uoverskuelig. Tag eksempelvis klima- og biodiversitetskrisen, den globale økonomiske ulighed eller flygtningestrømmene. Alle problemstillinger, som man kunne kalde ”problemer uden pas”. De er ikke et enkelt lands problemer, men vores alle udfordringer. Og ikke nok med at problemerne kræver mange landes involvering, det kræver også flere sektorers engagement, ofte i helt nye hybride løsningsmodeller. Så nogen let opgave er det ikke – men hvem har også sagt, at det skulle være det?

Frie Grønne står på ingen måde alene med ønsket om at kickstarte den næste sociale innovationsbølge.

Rundt om på kloden foregår en livlig diskussion om, hvordan vi gentænker samfund, bæredygtighed, retfærdighed, vækst, udvikling og livskvalitet. Tag bare tænketanke som Compass og New Economic Foundation i London eller Democracy Collaborative i Washington DC.

Specifikt i forhold til den fjerde samfundsarena – alle de aktiviteter, der finder sted i mellemrummet mellem de tre gamle sektorer – den private, offentlige og frivillige sektor – er det ikke mindst netværket the Fourth Sector Network i USA, som har inspireret os undervejs i tilblivelsen af det inspirations- og debatoplæg, som vi nu præsenterer. Det var the Fourth Sector Network, der oprindeligt tilbage i midt-90erne gav mellemrummet mellem den private, den offentlige og den frivillige sektor navnet the fourth sector, som vi i dette papir har oversat til den fjerde samfundsarena.

Frie Grønne ser den fjerde samfundsarena både som en udviklingsarena og en eksperimentalzone for de bæredygtige samfundsløsninger, fremtiden kalder på. Man skal altså forstå den fjerde arena som både en ny samfundstænkning, et nyt kulturelt og socialt identitetspunkt og en ny juridisk struktur for de virksomheder, organisationer og institutioner, der ikke passer ind i de rammer og den lovgivning, som de tre gamle sektorer i dag er defineret af.

Når vi i Frie Grønne er særligt optaget af den fjerde arena, er det fordi, de iværksættere, virksomheder, organisationer og institutioner, som umiddelbart identificerer sig med ideen om en fjerde samfundsarena, repræsenterer mange af de værdier, holdninger, løsninger og overvejelser, der skal til, for at vi får et langt mere frit, demokratisk, kreativt, meningsfuldt og solidarisk samfund.

Dermed kan den fjerde arena blive en afgørende trædesten, katalysator og omdrejningspunkt for et grønt og demokratisk postkapitalistisk samfund. Ja, den fjerde arena har potentiale til at blive broen mellem vores nuværende neoliberale samfundsindretning og en grøn, demokratisk postkapitalisme.

Et postkapitalistisk Danmark, hvor vi har gjort op med den industrielle maskintænkning og erstattet den med en langt mere organisk, helhedsorienteret og solidarisk anarkistisk forståelse for, hvad der driver, udvikler og motiverer mennesker – og dermed også hvordan virksomheder, organisationer og lokalsamfund kan blive de frie demokratiske rum, de altid burde have været. Vi har i det visionspapir, som du kan læse herunder både set bagud: Hvad kan vi lære af den første sociale innovationsbølge i Danmark? Og vi har set fremad: hvad skal der til, for at vi kan kickstarte den næste socialee innovationsbølge i Danmark?

Vi håber, du vil læse med og dele dine tanker med os. Send dem gerne til kontakt@friegronne.dk

God læselyst!

LÆS FRIE GRØNNES UDSPIL ”ET GRØNT, DEMOKRATISK OG POSTKAPITALISTISK DANMARK” HER.