Posts

Frie Grønne har fået vedtaget en antiracistisk handlingsplan for København!

Frie Grønnes medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Niko Grünfeld, stillede d. 16. december forslag om en antiracistisk handlingsplan. Den blev vedtaget.

På sit sidste Borgerrepræsentationsmøde, inden de nye folkevalgte i kommunen tager over, fik Niko flertal til sit forslag om en antiracistisk handlingsplan, som skal bekæmpe had og diskrimination mod minoritetsborgere i Københavns Kommune.

I motiveringen af forslaget skriver Niko:

”Racisme og diskrimination på baggrund af særligt etnicitet, hudfarve eller religion er noget, der eksisterer i alle dele af vores samfund; lige fra arbejdsmarkedet, i mødet med politiet, boligmarkedet, boligsektoren, på de sociale medier og i det offentlige rum. Formålet med dette medlemsforslag er, at Borgerrepræsentationen hurtigst muligt igangsætter en proces, der skal resultere i en handlingsplan mod racisme og diskrimination, så vi effektivt kan komme racisme og diskrimination til livs i København. Det vil konkret føre til et bedre studie- og arbejdsmiljø, der både styrker integration og økonomi i hovedstaden.”

Der er i den grad brug for en antiracistisk handlingsplan i København. Hver fjerde person med minoritetsbaggrund er blevet nægtet adgang til diskoteker, eller har fået afslag på en jobansøgning på baggrund af deres etnicitet. Mange oplever diskrimination på arbejdsmarkedet. Politiet profilerer på baggrund af etnicitet. Det er desværre virkeligheden.

Frie Grønne har også kæmpet for en antiracistisk handlingsplan i Folketinget. Der blev vi smidt ud af finanslovsforhandlingerne, fordi der ikke var et flertal, der kunne støtte op om forslaget. Derfor er håbet med dette forslag, at Københavns Kommune går forrest. Vores hovedstad skal være mangfoldig, kærlig og respektfuld overfor alle. Det starter med, at vi med vedtagelsen af dette forslag får bekæmpet hadet mod minoritetsborgere i vores hovedstad.

Tak til de andre partier i Borgerrepræsentationen for støtten til vores forslag. Det vil gøre en konkret forskel for mange minoritetsborgere.