Nyheder

Frie Grønne foreslår en Klimalov 2.0

Hvis Danmark skal være et reelt grønt foregangsland, skal vi også tage ansvar for vores drivhusgasudledninger fra flytrafik, shipping og import. Derfor foreslår vi fra Frie Grønne, at Danmark får en Klimalov 2.0.

I dag, torsdag den 11. februar, gik Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique, på talerstolen i Folketinget for at præsentere forslaget om en Klimalov 2.0. Her er hans tale:

 

”Danmark skal være et grønt foregangsland.” Sådan lyder det igen og igen fra mine kolleger i denne sal.

Eller: ”Danmark er igen – endelig – et grønt foregangsland.” Sådan lyder det fra regeringen, når den skal rose sig selv for sine bedrifter.

Men Danmark er ikke et grønt foregangsland.

Uanset hvor meget vi ønsker det og uanset hvor mange gange vi forsøger at bilde os selv det ind, så er Danmark ikke et grønt foregangsland.

Vi er faktisk ikke i nærheden.

Ikke når det kommer til det mest afgørende parameter: Nemlig udledning af de drivhusgasser, der ødelægger vores natur, der udpiner vores jord og der lige nu truer med at skabe en planet, der kun kan brødføde 1 milliard mennesker.

Ja, hvis man ser på udledninger, så er Danmark i stedet af finde blandt nogle af de mest klimaskadende lande i verden.

Det skal Danmark selvfølgelig ikke være. Vores ambition i Frie Grønne er, at Danmark skal være et reelt grønt foregangsland.

Det har vi en stribe forskellige bud på, hvordan vi kan nå. Og et af dem, behandler vi i salen i dag. Og det er derfor, jeg på vegne af Frie Grønne præsenterer vores forslag om at lave en Klimalov 2.0, der tager ansvar for Danmarks reelle udledning af drivhusgasser.

Så vi ikke bare tager ansvar for det udsnit af vores udledninger, som er omfattet af den klimalov, som vi allerede har vedtaget i denne valgperiode.

Med en Klimalov 2.0 er tanken, at vi tager ansvar for alle de udledninger, der finder sted hver eneste dag og som er lige så skadelige for klimaet som dem, der er omfattet af klimaloven, men som den politiske konsensus forsøger at ignorere. Det drejer sig blandt andet om udledninger fra skibstransport, fra flyrejser, fra vores store import.

Vores globale klimaaftryk er dobbelt så højt som vores nationale klimaaftryk, har Klimarådets formand vurderet. Og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt.

Så vi ikke bare siger, vi er grønne, men faktisk også er det i handling. Og det kræver at vi tager ansvar for alle vores udledninger – og reducerer dem markant omgående.

Men lad mig lige gå et skridt tilbage: For sandheden er, at Danmark i dag – uanset hvad regeringen siger – er et af de mest klimaødelæggende lande i verden.

Vi er EU’s største producent af olie.

Vi producerer mere kød pr. indbyggere end noget andet land i verden og vi spiser også mere kød pr. indbygger end man gør i langt de fleste lande i verden.

Vi er sammen med Bangladesh, hvor der bor langt over 100 millioner mennesker, også det mest opdyrkede land i verden.

Vi har også nogen af verdens højeste udledninger af drivhusgasser pr. indbygger. Vi ligger markant over vores nabolande Tyskland og Sverige og udleder over tre gange så mange drivhusgasser som verdens gennemsnitsborger.

Det kan man da ikke kalde et grønt foregangsland.

Med klimaloven har vi sat et af de mest ambitiøse mål for klimahandling, som verden har set. Det er godt. Men mål gør det som bekendt ikke alene. Og med det som 701 forskere i weekendens aviser har kaldt regeringens ”vedvarende klimanølen” er der desværre ikke noget, der tyder på, at vi når de mål, vi har sat.

Og der er slet ikke noget, der tyder på, at vi lever op til FNs klimapanels krav om omgående klimahandling af hidtil uset omfang på alle niveauer af samfundet, hvis vi – sådan som regeringen siger den vil – vil begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Et krav om omgående handling, der i øvrigt blev formuleret for knap tre år siden og som endnu ikke er i nærheden at blive nået.

Derfor skal vi hele tiden holde hinanden op på nye krav om reduktioner. Og det er det, vi i Frie Grønne gør med forslaget om en Klimalov 2.0.

Et nødvendigt supplement til den klimalov, vi allerede har. Et naturligt næste skridt, hvis man vil gøre sig nogen som helst forhåbninger om at kunne kalde sig et grønt foregangsland.

Statsministeren har flere gange fastslået, at klimakrisen udgør hvis ikke den største så en af de allerstørste udfordringer, vi som menneskehed har stået over for. Det gjorde den statsminister, der var før hende i øvrigt også.

Men hvorfor handler hverken Fru Mette Frederiksen eller Hr. Lars Løkke Rasmussen så derefter?

Det er uansvarligt. Det er et generationssvigt uden sidestykke. Og derfor opfordrer jeg Folketingets partier til at handle i dag og pålægge regeringen at udarbejde en Klimalov 2.0.

Jeg ved godt, at der er masser af udfordringer ved at lave det tillæg til klimaloven, som vi foreslår i dag. At det kan blive svært og bøvlet. At det er besværligt at opgøre og det på mange måder er ubetrådt land, vi kommer til at bevæge os ud på.

Men er det ikke det, der netop gør et land til et foregangsland? At man går forrest og går hen hvor ingen endnu har været? At man viser vejer. At man har modet. At man tør turde.

Det mener jeg det er.

Så lad os få en klimalov 2.0.

Og lad os ikke stoppe der.

Lad os erklære nødsituation for klimaet, som de har gjort det i så mange andre landes parlamenter.

Lad os halvere kødproduktionen i landbruget – og gerne endnu mere.

Lad os stoppe olie og gasudvindingen senest i 2030.

Lad os sikre omgående og vidtrækkende reduktioner af vores udledninger.

Lad os give naturen plads til at udfolde sig frit, mange af de steder, hvor der er i dag er landbrug

Lad os lukke de store svinefabrikker

Lad os omlægge vores landbrug, så det producerer grønt til mennesker i stedet for at producere foder til dyr, vi kan slå ihjel.

Lad os sikre at produkters pris afspejler den ødelæggelse, de har forårsaget på naturen ved at indføre en CO2-skat.

Lad os gøre frugt og grønt billigere og alt det klimaødelæggende dyrere.

Lad os bygge med træ i stedet for beton, hvor det er muligt.

Lad os gøre den kollektive transport langt, langt billigere og helst helt gratis

Lad os få fossilbilerne ud af byerne

Lad os investere i cykelstier og grønne åndehuller frem for flere motorveje og flere parkeringspladser.

Lad os gøre alt det. Og lad os gøre det i en fart.

Sådan bliver Danmark til et reelt grønt foregangsland.