Posts

Sikandar: Nu afslører vi Den Store Klimaløgn

Vi lever i en løgn, hvor mirakel-teknologier vil redde os fra klimakrisen, og magteliten skulle gøre, hvad den kan for at undgå den. Og den løgn må vi bryde fri af, hvis vi skal gøre det eneste, der giver grøn mening: At stoppe Danmarks enorme overtræk på klodens og naturens ressourcer. 

Af Sikandar Siddique

Det er magteliten, der lyver, så det driver. 

Der er de mindre løgne, som at det ikke udleder CO2 at bygge motorveje for milliarder og atter milliarder. At hybridbiler er grønne. At det ville være katastrofalt for vores samfund, hvis Aalborg Portland lukker sine 350 arbejdspladser. Og at den animalske dyreproduktion på kyllinge- og svinefabrikkerne samt i kostaldene spiller en vigtig og positiv rolle for os alle. 

Og så er der magtelitens store løgn: At de skulle have en plan. Det har de ikke. For deres klimaplan er uden hold i virkeligheden. 

Det skyldes for det første, at det klimaregnskab, som regeringen og følgesvendene i Radikale Venstre, Enhedslisten og SF navigerer efter, skjuler en masse udledninger – på trods af, at de findes i virkeligheden. Det gælder fx udledningerne fra flytrafik, skibsfragt og afbrænding af skov og afgrøder.

Men en plan, der ikke medtager rigtige udledninger, er ikke en rigtig plan. 

Og så skyldes det for det andet, at deres klimaplan er baseret på mirakel-teknologier, der er uprøvede eller ikke eksisterer i dag, men som de alligevel tæller med i fremtiden. 

Det gælder fx drømmen om power-to-x, hvor grøn strøm omdannes til brint, der kan afbrændes i forbrændingsmotorer. Problemet er bare, at energitabet er enormt, og at den grønne strøm i stedet kunne være brugt på vores hospitaler, skoler og i vores hjem – til det helt nære og absolut nødvendige. Og så gælder det mirakelteknologier, der hævder at vi bare kan suge CO2 direkte ud af luften og begrave den dybt i jorden. Problemet er bare, at det på trods af massive investeringer ikke er lykkedes rent faktisk at få det til at virke i en størrelsesorden, der betyder noget. Alligevel vælger regeringen at yde milliard-støtte fx til Danmarks største udleder Aalborg Portland, så de også kan komme i gang med at fejle. På vores alles regning.

At mirakelteknologier vil redde os er en politisk fiktion. Og den er vigtig for magteliten. For den baner vejen for fortællingen om, at vi ikke sådan for alvor behøver at forandre: ”Rolig, fortsæt bare, intet at se her: Der kommer en god løsning i morgen.” 

Selv med det danske samfund og civilisationen, som vi kender den, som indsats, vil magteliten nemlig hellere indgyde falsk tryghed end rent faktisk at tilvejebringe en holdbar udvikling. Det skyldes det enkle forhold, at de er så optagede af at beholde eller få magten, at de ikke tør løbe risici for vælgerflugt ved at tale åbent og ærligt om problemerne. 

Det er på tide at bryde fri af den Den Store Klimaløgn – på tide, at bryde fri af den magtelite, der prøver at lulle os i søvn med politiske fiktioner. Det er på tide at bryde fri af deres klæbrige status quo. 

Når jeg og Frie Grønne taler om kompromisløs klimahandling, så handler det om, at Danmarks klimaplan må tage udgangspunkt i virkelighedens verden. Og det er sådan, at Danmark har et begrænset budget for, hvor meget CO2e vi må udlede, hvis vi skal respektere Parisaftalens målsætning om maksimalt 1,5 graders temperaturstigning.

Får magteliten held med at fortsætte Den Store Klimaløgn – held med ikke for alvor at gøre noget, så er det budget opbrugt allerede om 4-5 år.

Vi skal altså igang lige nu med for alvor at stoppe Danmarks overforbrug – både af energi og af klodens og naturens ressourcer.

Det er en monumental udfordring.

Ikke mindst fordi en kurs, der stopper dansk overforbrug går stik imod den politiske magtelite, der vælger væksten over alt andet og er mere optagede af at male fine billeder, de kan sælge til medier og vælgerne, end de er af kompromisløs klimahandling.

Kursen kræver også et opgør med de mest skadelige sektorer i Danmark; landbruget især den animalske produktion, flyvning, sværindustri, trafik, byggeri samt den reklamebranche, der sælger deres ødelæggende aktiviteter for dem. Og så kræver kursen en akut demokratisering af den enorme profit, som nogle ganske få virksomheder og privatpersoner har lavet på rovdriften på kloden, naturen og os menneskers tid.

Udfordringen er, at disse sektorers direktører og bestyrelsesformænd samt deres horder af lobbyister er at finde i den absolutte top af Danmarks magtpyramide. Men det gør også opgaven enkel nok: Kompromisløs klimahandling begynder med et markant og mærkbart opgør med de fås stålgreb om udviklingen af samfundet og civilisationen.

Vigtigheden af dette opgør med magteliten kan ikke underdrives. Alle de dystre forudsigelser om fremtiden, som lyder fra FN, NGO’er og forskere er baseret på én ting. Og det er, at den magtelite, der i mere end 30 år både herhjemme og globalt set har slået totalt fejl, får lov til at fortsætte med at sætte kursen. Får lov til at fastholde deres status quo. Vi kan ikke få de mere end 30 år tilbage, som magteliten har fået lov at spilde. Vi kan ikke få de mange år tilbage, som Venstre sammen med kumpanerne i Konservative, Liberal Alliance og DF har spildt. Vi kan end ikke få de 3 år tilbage, som den nuværende regering og Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har spildt. Men vi kan sørge for, at ingen af dem får et eneste år mere ved magten.

Og det er faktisk det, der giver mig håb – selv lige nu, hvor også Europa tørker, tørster og brænder. Det giver mig håb, fordi det gør opgaven enkel: Vi må tage et endegyldigt opgør med magtpyramidens top, med magteliten. Vi må bryde fri af det hele. Bryde fri af deres klæbrige status quo, den store klimaløgn, de politiske fiktioner og drømme om evig vækst i lukket system – uagtet, hvor forjættende og forførende det hele lyder. Vi må bryde fri af det hele, så vi kan genskabe håbet om en fremtid for os selv, vores unge og vores børn.

Og at bryde med magten, ved jeg, kan lade sig gøre. For ikke alene har befolkninger mange gange før i historien rejst sig og brudt fri af deres tids magtelite. Jeg har også selv brudt med magten hele mit liv. Om det så var racisme i politiet, racistisk lovgivning eller slet og ret forskelsbehandling af os brune. Og jeg sidder i dag i Folketinget.

Så ét er, at jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Jeg er også et omvandrende bevis på det.

Men det her. Det er for stor en opgave for mig alene. Men det er heller ikke min alene. For det er op til os alle. Det er faktisk en demokratisk forpligtelse at bryde fri. Og sige endegyldigt fra og tage magten fra dem, der ikke bruger den til vores fælles bedste. Så vi kan bryde fra af deres system, der kun virker, når vi tager mere, end vi giver.

Og det er lige nu, det skal ske. Det er lige nu, at vi skal bryde fri, så vi kan bygge en holdbar fremtid. Lige nu, at vi skal investere i omsorg. For kloden, naturen og hinanden. Det er lige nu, at vi skal bryde med alt, der står i vejen for en fremtid, hvor vi mennesker lever i balance med alt andet liv og respekterer planetens grænser.

Med venlig hilsen
Sikandar Siddique
Politisk leder
Frie Grønne