Nyheder

Magtelitens store klimaløgn

2

Vi lever i en løgn, hvor mirakel-teknologier vil redde os fra klimakrisen, og magteliten skulle gøre, hvad den kan for at undgå den. Og den løgn må vi bryde fri af, hvis vi skal gøre det eneste, der giver grøn mening: At stoppe Danmarks enorme overtræk på klodens og naturens ressourcer. 

Det er magteliten, der lyver, så det driver. 

Der er de mindre løgne, som at det ikke udleder CO2 at bygge motorveje for milliarder og atter milliarder. At hybridbiler er grønne. At det ville være katastrofalt for vores samfund, hvis Aalborg Portland lukker sine 350 arbejdspladser. Og at den animalske dyreproduktion på kyllinge- og svinefabrikkerne samt i kostaldene spiller en vigtig og positiv rolle for os alle. 

Og så er der magtelitens store løgn: At de skulle have en plan. Det har de ikke. For deres klimaplan er uden hold i virkeligheden. 

Det skyldes for det første, at det klimaregnskab, som regeringen og følgesvendene i Radikale Venstre, Enhedslisten og SF navigerer efter, skjuler en masse udledninger – på trods af, at de findes i virkeligheden. Det gælder fx udledningerne fra flytrafik, skibsfragt og afbrænding af skov og afgrøder. Så i deres klimaregnskab udgør Danmarks årlige udledninger blot ca. 45 mio. tons, når de i virkeligheden snarere udgør 60 mio. tons hvert år. Noget andet er, at deres klimaplan ser fuldstændig bort fra de udledninger, som vores tårnhøje forbrug fører til i de lande, der producerer til dansk ødsel.

Men en plan, der ikke medtager rigtige udledninger, er ikke en rigtig plan. 

Fiktionen om, at Danmarks udledninger kun skulle udgøre 45 mio. tons CO2e er vigtig. For når de først får problemet til at synes mindre, så får det deres reaktioner til at synes større. Men den tilgang svarer til at skulle løbe en maraton, men kun ville måles på, hvor hurtigt man løber de første 29 ud af 42 kilometer. Og det er selvfølgelig det, der er formålet med fiktionen: At ’sælge’ medier og borgere et glansbillede af, at magteliten lykkes med ambitiøs og modig klimahandling, når det modsatte er tilfældet.

Men altså… At det er muligt at skjule udledninger betyder ikke, at man skal gøre det. For det betyder ikke, at de ikke eksisterer i virkeligheden. De findes. Og de er vores ansvar. 

Og så skyldes det for det andet, at deres klimaplan er baseret på mirakel-teknologier, der er uprøvede eller ikke eksisterer i dag, men som de alligevel tæller med i fremtiden. 

Det gælder fx drømmen om power-to-x, hvor grøn strøm omdannes til brint, der kan afbrændes i forbrændingsmotorer. Problemet er bare, at energitabet er enormt, og at den grønne strøm i stedet kunne være brugt på vores hospitaler, skoler og i vores hjem – til det helt nære og absolut nødvendige. Og så gælder det mirakelteknologier, der hævder at vi bare kan suge CO2 direkte ud af luften og begrave den dybt i jorden. Problemet er bare, at det på trods af massive investeringer ikke er lykkedes rent faktisk at få det til at virke i en størrelsesorden, der betyder noget. Alligevel vælger regeringen at yde milliard-støtte fx til Danmarks største udleder Aalborg Portland, så de også kan komme i gang med at fejle. På vores alles regning.

At mirakelteknologier vil redde os, er altså endnu en politisk fiktion. Den er også vigtig, for den baner vejen for fortællingen om, at vi ikke sådan for alvor behøver at forandre: ”Rolig, fortsæt bare, intet at se her: Der kommer en god løsning i morgen.” 

Selv med det danske samfund og civilisationen, som vi kender den, som indsats, vil magteliten nemlig hellere indgyde falsk tryghed end rent faktisk at tilvejebringe en holdbar udvikling. Det skyldes det enkle forhold, at de er så optagede af beholde eller få magten, at de ikke tør løbe risici for vælgerflugt ved at tale åbent og ærligt om problemerne. 

Det er på tide at bryde fri af den Den Store Klimaløgn – på tide, at bryde fri af den magtelite, der prøver at lulle os i søvn med politiske fiktioner. Det er på tide at bryde fri af deres klæbrige status quo. 

Bryd fri.

Med venlig hilsen
Frie Grønne