Folketingskandidater

Daniel Tomicic

kandidat billede

KANDIDAT I KØBENHAVN: Daniel Tomicic er 25 år gammel og kommer fra en familie med en libanesisk mor og en far fra Kroatien. Hans opvækst har været i områder kategoriseret som ’ghettoer’, og han har derigennem mærket på egen krop, hvordan Danmark gør bestemte befolkningsgrupper uønsket. Her er hans historie.

Mit navn er Daniel Tomicic, jeg er 25 år gammel og jeg bor på Amager.

Jeg er søn af en libanesisk mor, der kom til Danmark som flygtning. Min anden side af familien kom fra Kroatien – dengang Danmark stadig kunne se en positiv værdi i udenlandsk arbejdskraft.

Amager blev øen, hvor de slog sig ned, og sidenhen er jeg vokset op blandt paraboler og beton – først i Urbanplanen og nu i Hørgården. At være minoritetsdansker bosat i en såkaldt ”ghetto” har gjort mig bevidst om, at magthaverne desværre er med til at brødføde uligheden og forskelsbehandlingen i vores samfund gennem undertrykkende politiske beslutninger.

Hvis man har en anden etnisk baggrund end dansk, er man per definition et negativt tal for et boligområde – det var første gang, at jeg personligt følte mig uønsket og politisk paralleliseret af den danske stat.

Den åbenlyse fremmedfjendskhed gav mig modet til at blive politisk aktiv i Frie Grønne.

Det politiske fokus førte mig til at læse politik og forvaltning på RUC, hvor jeg afsluttede min bacheloruddannelse i sommeren 2022. Derudover er jeg frivillig i MinoUng, som er en interesseorganisation, der kæmper for at styrke minoritetsdanskeres muligheder og samfundsdeltagelse.

Jeg har altid set det smukke i at Danmark har en solidarisk velfærdsstat, som sikrer borgeres forudsætninger og muligheder i samfundet. Desværre er uligheden stigende. En udelukkende vækst-orienteret økonomi har skabt kæmpe problemer, hvor sammenhængskraften i samfundet er blevet svækket. Fremtidens Danmark skal muliggøre en høj social mobilitet, hvor ens sociale arv ikke har en endegyldig påvirkning på ens muligheder i livet.

I nyere tid har vi set, hvordan flygtninge umenneskeliggøres. Både børn og voksne bliver placeret i grusomme forhold. Derudover skabes der skel mellem flygtningegrupper. Særloven for Ukrainere viser tydeligt, hvordan bestemte flygtninge favoriseres. Det er på tide, at der kommer en human flygtningepolitik, som ikke rangerer mennesker ud fra deres oprindelse.

Kort sagt:

Jeg går ind for et antiracistisk og mangfoldigt Danmark, der bekæmper uligheden i samfundet, og som fører en human flygtningepolitik. Derudover skal vi have en meget mere ambitiøs og bæredygtig klimapolitik, hvor vi passer på vores natur og sikrer biodiversiteten.

 

Kontaktoplysninger

Daniel Tomicic

danieltomi04@gmail.com

Facebook | Instagram | Twitter | TikTok

Kredskoordinator

Nicholas Vinthen

kobenhavn@friegronne.dk