Folketingskandidater

Aqeel Akhtar

Aqeel

KANDIDAT I KØBENHAVNS OMEGN: Aqeel Akhtar brænder for mere mangfoldighed og for et Danmark uden forskelsbehandling. Han kæmper for et Danmark uden hadforbrydelser og uden minoritets-bashing.

Jeg stiller op som folketingskandidat for at kæmpe for et samfund uden forskelsbehandling. Det er ikke i orden at skulle føle sig mindre værd, bare fordi ens hudfarve eller tro er anderledes. Jeg vil kæmpe for et samfund uden hadforbrydelser – og for et samfund uden minoritets-bashing.

Vi har brug for et positivt paradigmeskift på integrationsområdet, fordi integrationen er en overset succes!

Børn af anden etnisk herkomst udmærker sig både på job og uddannelsesområdet. Vi skal se dem som en stærk ressource, som bidrager positivt til vores samfund.

Vi har desuden den ældre generation, der har medvirket til at opbygge Danmark, som vi nu forsømmer ved at fratage dem deres basale rettigheder – som tolkebistand på sygehusene eller afdelinger på plejehjem, der passer til deres behov, hvor man kan give dem et værdigt liv.

Et mangfoldigt Danmark er et dejligt Danmark, hvor alle skal have frihed til at leve et liv på egne præmisser – som påklædning og tro.

Mangfoldighed skal hyldes. Derfor skal man afskaffe al racistisk lovgivning.