Nyheder

Sikandar Siddique: Bekæmp racisme

Vi skal bekæmpe racisme – ikke afskaffe straffelovens racismeparagraf, sådan som Nye Borgerlige foreslår.

Vi oplever i dag racisme og diskrimination både fra staten, myndighederne og borgere i samfundet. Og vi oplever desværre alt for meget af det – måske fordi det i årtier er blevet legitimeret af magtpersoner. Det skal vi sige klart og tydeligt fra overfor – i stedet for at lovliggøre det. Det foreslår Nye Borgerlige ellers, men fra Frie Grønne ønsker vi i stedet at udvide racismeparagraffen, så det i modsætning til i dag skal være muligt for os borgere selv at rejse sager om racisme.

I dag er det kun anklagemyndigheden, der kan rejse en sag (eksempelvis på baggrund af en anmeldelse fra en borger) – i modsætning til en sag om injurier, som man som borger selv kan rejse.

Så vi vil lade det være op til dommerne at afgøre, hvad der er racisme.

På den måde kan vi forhåbentlig sikre, at det får konsekvenser for flere, der opfører sig racistisk. For som det er i dag, er det meget sjældent at racisme får konsekvenser for den, der begår det. Vi må aldrig tolerere racisme eller ignorere det. For lige meget om det er på en efterskole, i et supermarked, på en arbejdsplads eller i det offentlige rum skal vi ikke tillade at folk chikaneres på grund af deres etnicitet, hudfarve, religion, tro eller seksuelle orientering, hvilket er det, der er omfattet af racismeparagraffen i dag.