Nyheder

Anonymiser ansøgninger i det offentlige

Køn, race, seksualitet og andre identitetsmarkører skal ikke være afgørende for, om du kan få et job. Derfor bør ansøgninger i det offentlige være anonymiserede.

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er forbudt. En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger.

Ifølge loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er både direkte og indirekte forskelsbehandling forbudt.

Indirekte forskelsbehandling er, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap ringere end andre personer.

Men når det er tilfældet, hvorfor har hvide mænd så stadigvæk nemmest ved at score de bedste job. Det skyldes i høj grad forudindtagelser på baggrund af køn.

Det ønsker Frie Grønne at gøre op med, så ansøgninger til stillinger i det offentlige for fremtiden er anonymiserede.

Læs mere om forslaget her: https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b117/index.htm